KNJIGOMAT
Virtualni časopis za književnost, godina šesta
Poezija arhiv
9.6.2008
Labirinti


Лавиринти
Ја затворам зад себе
вратата од лавиринтот
на еден душевен немир.
Предолго ја чував подотворена,
или можеби и подзатворена.
Сеедно.
Останаа внатре
недоодените патишта
на почувствуваниот копнеж,
откриената,
па повторно изгубена страст.
Останаа и недоречените зборови
помеѓу студените ѕидови
на непромисленоста.
Многупати погрешив,
многупати залутав
во својот немир.
Но сега се е зад мене.
Зад затворена врата.
А пред мене.....
Пред мене нови врати
и нови лавиринти.
Постојат ли воопшто
почеток и крај?!

Labirinti

Zatvaram za sobom
vrata labirinta
jednog duhovnog nemira.
Predugo sam ih čuvala poluotvorena,
ili možda poluzatvorena.
Svejedno.
Ostali su unutra
neprohodani putovi čežnje,
otkrivena,
pa ponovo izgubljena strast.
I misli prekinute usred riječi
ostale su iza hladnih zidova
nepromišljenosti.
Previše puta sam pogriješila
previše puta zalutala
u svome nemiru.
Ali, sad je sve iza mene.
Iza zatvorenih vrata.
A preda mnom...
puno novih vrata
novi labirinti.
Postoji li uopće
početak i kraj?!___________
Preveli Veronika Kostadinova i R. Jarak. Još pjesama Veronike Kostadinove možete pronaći ovdje
Veronika Kostadinova
Pročitano 1048 puta.NASLOVNA | INTERVIEW | IMPRESSUM |
KNJIGOMAT © 2004-2010 Virtualni časopis za književnost      powered by: RADIUS-info.com